Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Wnioski do pobrania Pieczy Zastępczej
 
1.    Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka/dzieci w rodzinie zastępczej – pobierz
2.    Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie koszów utrzymania pełnoletniego wychowanka przebywającego w rodzinie zastępczej – pobierz
3.    Wniosek o przyznanie świadczenia dla rodziny zastępczej (dotyczy wydatków poniesionych w związku z utrzymaniem lokalu mieszkalnego i niezbędnych w nim remontów) – pobierz
4.    Wniosek o przyznanie świadczenia dla rodziny zastępczej – pobierz
5.    Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – pobierz