Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PUŁTUSKU

 

UWAGA – ważna informacja – czytaj

 

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 – 17:00
wtorek – czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 15:00

Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:00

Dane teleadresowe:

ul. 3 Maja 20; 06-100 Pułtusk

tel. (0~23) 692-54-83 wew. 27 – sekretariat Zespołu Orzekającego
fax. (0~23) 692-00-99

Pracownicy:

Anna Frejlich – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności

Katarzyna Krętkowska – Sekretarz Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności

Sylwia Rzepkowska – inspektor Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów:

szkolenia;
odpowiedniego zatrudnienia;
konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
korzystania z środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z ulg socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych);
uzyskania zasiłku stałego;
uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;
uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego;
korzystanie z karty parkingowej na podstawie art.8 ust.3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021r., poz. 450 ze zm.);
inne (wskazane przez zainteresowanego/przedstawiciela ustawowego).


 Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

  •  znaczny (dla osoby z naruszoną sprawnością organizmu niezdolną do pracy albo zdolną jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długoterminowej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji),
  • umiarkowany (dla osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
  • lekki (dla osoby o naruszonej sprawności organizmu powodujące w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w środki ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne).

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla celów:

  • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
  • korzystania z karty parkingowej na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021r., poz. 450 ze zm.),
  • inne (wskazane przez rodzica/przedstawiciela ustawowego dziecka).

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wnioski o wydanie orzeczenia dla osób po 16 roku życia ( dorośli ) pobierz
załącznik do wniosku – zaświadczenie o stanie zdrowia – pobierz
Wnioski o wydanie orzeczenia dla osób do 16 roku życia ( dzieci ) –  pobierz
załącznik do wniosku – zaświadczenie o stanie zdrowia –pobierz
Wniosek o wydanie legitymacji  dla osoby niepełnosprawnej pobierz
Wniosek o wydanie karty parkingowej – pobierz
Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień – pobierz
Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski – klauzulę należy podpisać i załączyć do każdego wniosku składanego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności pobierz
UWAGA! Wszystkie wnioski do PZOoN  powinny być drukowane  dwustronnie !!!