Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Grupy Wsparcia Pieczy Zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, realizując zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zapewnia pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia – co jest zgodne z art. 76 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej do czynnego udziału w organizowanych grupach wsparcia.