Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


•    Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2021-  pobierz
      (strona główna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej)

•    Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2025 pobierz

•    Informator i materiały dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - pobierz
.
•    KARTA PRAW OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE (opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości)- pobierz
.
•    Instytucje oraz organizacje udzielające pomocy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - pobierz