Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Placówki Pomocy Instytucjonalnej

PLACÓWKI POMOCY INSTYTUCJONALNEJ FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO
 
1. Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku
ul. Teofila Kwiatkowskiego 19a
06-100 Pułtusk
Tel.: 23 333-00-10, 23 333-00-12
E-mail: sekretariat@dpspultusk.pl
Strona BIP: dpspultusk.bip.gov.pl


Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku jest jednostką organizacyjną Powiatu. Przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych kobiet i mężczyzn.


Miesięczna opłata za pobyt jednego mieszkańca wynosi 4737,63 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2021r.
 
2. Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
Ołdaki – Stefanowo 7
06-126 Gzy
Tel.: 23 691-30-17, 23 691-30-18, 23 691-30-58
E-mail:  sekretariat@dpsoldaki.pl
Strona BIP: dps_oldaki.bip.gov.pl
Strona WWW: dpsoldaki.pl


Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach jest jednostką organizacyjną powiatu. Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – mężczyzn   i osób przewlekle chorych psychicznie.


Miesięczna opłata za pobyt jednego mieszkańca wynosi 4259,00zł – zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2021r.
 
3. Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
Obryte 188
07-215 Obryte
Tel.: 29 741-10-80, 29 741-10-82
E-mail:  sekretariat@dpsobryte.pl
Strona BIP: dpsobryte.bip.gov.pl
 
Dom Pomocy Społecznej w Obrytem jest jednostką organizacyjną powiatu. Przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych , koedukacyjny.


Miesięczna opłata za pobyt jednego mieszkańca wynosi 4170,00 zł – zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2021r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku wydaje decyzję o umieszczeniu i opłatach za pobyt w domach pomocy społecznej oraz sprawuje nadzór nad tymi domami.


Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
 
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk
Tel.: 23 692-22-65
Fax: 23 692-22-67
E-mail:  sds@post.pl
Strona BIP: sdspultusk.bip.gov.pl


Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku jest jednostką organizacyjną powiatu. Przeznaczony jest dla 60 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych. 


Korzystanie z usług Ośrodka Wsparcia jest nieodpłatne. 


Wymagane dokumenty do skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku:

  • podanie o przyjęcie do ŚDS adresowane do kierownika ŚDS,
  • opinia lekarza internisty dotycząca uczestnika zajęć ŚDS,
  • opinia lekarza psychiatry,
  • opinia psychologa,
  • wywiad środowiskowy Ośrodka Pomocy Społecznej.


Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.