Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

 

          13 czerwca na stadionie Miejskim w Pułtusku, odbył się XXI Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych. Udział wzięli uczniowie szkół specjalnych, podopieczni domów pomocy społecznej i domów środowiskowych z powiatu pułtuskiego oraz powiatów sąsiednich. 
          Organizatorem jest Zarząd Powiatu w Pułtusku, patronat honorowy objął Starosta Pułtuski Jan Zalewski. Współorganizatorami są: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pułtusku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku, Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku, Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Pułtusku, Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach i Dom Pomocy Społecznej w Obrytem. Zawodników, ich opiekunów i gości powitała dyrektor PCPR  w Pułtusku Joanna Sobiecka. Samorząd Powiatu Pułtuskiego reprezentowała Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiesław Cienkowski. Gościem honorowym mityngu był Artur Świercz – Mistrz Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w kategoriach: mężczyźni do 56 kg oraz niepełnosprawność mężczyzn, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych. Swoją postawą obala mity i niszczy stereotypy dotyczące uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne. Celem organizacji imprezy jest promocja aktywności ruchowej i sportu przez niepełnosprawnych zawodników oraz integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
Uczestnicy zmagali się w następujących kategoriach sportowych: biegi na 100 i 200 metrów, skok w dal z miejsca, skok w dal z rozbiegu, rzut piłką palantową, rzut piłką lekarską 1 i 3 kilogramową. Podzieleni zostali na następujące kategorie wiekowe: od 7 do 10 lat, od 11 do 15 lat, od 16 do 24 lat i od 25 lat i powyżej.
W rywalizacji udział wzięło prawie 200 zawodników z SOSW w Pułtusku, Ciechanowie, Wyszkowie, Jońcu, Płońsku, Mławie, Brańszczyku, Szkoły Podstawowej nr 2 i 3 w Pułtusku oraz Szkoła Podstawowej w Winnicy. Ponadto udział wzięli Dom Samopomocy w Pułtusku, Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Pułtusku, Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Świeszewie oraz  Dom Pomocy  Społecznej  w Obrytem, Ołdakach i Pułtusku.
        Nad sprawnym ich przebiegiem czuwał zespół sędziowski, w którego skład weszli pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji, nastąpiła dekoracja zwycięzców. Medale i pamiątkowe dyplomy wręczała Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku Joanna Sobiecka, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku Aldona Iniarska, gość specjalny Artur Świercz oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu. Na zakończenie każda drużyna otrzymała puchar za udział w mityngu, a zwieńczeniem zawodów było pamiątkowe zdjęcie.
       Składamy serdeczne podziękowania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pułtusku za udostępnienie obiektu, wolontraiuszom z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, wolonariuszom z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, nauczycielom i wychowawcom ze SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego w  Pułtusku, Zarządowi Dróg Powiatowych w Pułtusku, uczennicom ze Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami integracyjnymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku za pokaz akrobatyczny oraz wszystkim współorganizatorom.

 

mityng-niepelnosprawnych-1.jpg

mityng-niepelnosprawnych-20.jpg

mityng-niepelnosprawnych-8.jpg

mityng-niepelnosprawnych-11.jpg

mityng-niepelnosprawnych-22.jpg

mityng-niepelnosprawnych-23.jpg

mityng-niepelnosprawnych-24.jpg

mityng-niepelnosprawnych-25.jpg

mityng-niepelnosprawnych-26.jpg

mityng-niepelnosprawnych-27.jpg

mityng-niepelnosprawnych-28.jpg

mityng-niepelnosprawnych-29.jpg

mityng-niepelnosprawnych-30.jpg

mityng-niepelnosprawnych-31.jpg

mityng-niepelnosprawnych-34.jpg

mityng-niepelnosprawnych-35.jpg

mityng-niepelnosprawnych-37.jpg

mityng-niepelnosprawnych-38.jpg

mityng-niepelnosprawnych-39.jpg

mityng-niepelnosprawnych-41_1.jpg

mityng-niepelnosprawnych-41.jpg

mityng-niepelnosprawnych-45.jpg

mityng-niepelnosprawnych-46.jpg

mityng-niepelnosprawnych-47.jpg

mityng-niepelnosprawnych-48.jpg

mityng-niepelnosprawnych-49.jpg

mityng-niepelnosprawnych-50.jpg

mityng-niepelnosprawnych-51.jpg

mityng-niepelnosprawnych-52.jpg

mityng-niepelnosprawnych-55.jpg

mityng-niepelnosprawnych-56.jpg

mityng-niepelnosprawnych-57.jpg

mityng-niepelnosprawnych-58.jpg

mityng-niepelnosprawnych-59.jpg

mityng-niepelnosprawnych-60.jpg

mityng-niepelnosprawnych-61.jpg

mityng-niepelnosprawnych-62.jpg

mityng-niepelnosprawnych-63.jpg

mityng-niepelnosprawnych-64.jpg

mityng-niepelnosprawnych-66.jpg

mityng-niepelnosprawnych-69.jpg

mityng-niepelnosprawnych-74.jpg

mityng-niepelnosprawnych-75.jpg

mityng-niepelnosprawnych-76.jpg

mityng-niepelnosprawnych-78.jpg

mityng-niepelnosprawnych-79.jpg

mityng-niepelnosprawnych-80.jpg

mityng-niepelnosprawnych-83.jpg

mityng-niepelnosprawnych-90.jpg

mityng-niepelnosprawnych-91.jpg

mityng-niepelnosprawnych-92.jpg

mityng-niepelnosprawnych-95.jpg

mityng-niepelnosprawnych-102.jpg

mityng-niepelnosprawnych-105.jpg

mityng-niepelnosprawnych-108.jpg

mityng-niepelnosprawnych-110.jpg

mityng-niepelnosprawnych-116.jpg

mityng-niepelnosprawnych-132.jpg

mityng-niepelnosprawnych-133.jpg

mityng-niepelnosprawnych-134.jpg

mityng-niepelnosprawnych-136.jpg

mityng-niepelnosprawnych-141.jpg

mityng-niepelnosprawnych-169.jpg

mityng-niepelnosprawnych-177.jpg

mityng-niepelnosprawnych-180.jpg

mityng-niepelnosprawnych-182.jpg

mityng-niepelnosprawnych-184.jpg

mityng-niepelnosprawnych-190.jpg

mityng-niepelnosprawnych-191-1.jpg

mityng-niepelnosprawnych-194.jpg

mityng-niepelnosprawnych-196.jpg

mityng-niepelnosprawnych-202.jpg

mityng-niepelnosprawnych-204.jpg