Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

image-1.png

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:

„Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z woj.              
mazowieckiego 2022”

Niepełnosprawność przysparza wiele trudności oraz problemów osobom nią 
dotkniętym, ale stawia także wiele wyzwań przed ich najbliższymi. 
Sytuacja życiowa rodzin, w których pojawia się niepełnosprawność, bywa 
bardzo skomplikowana i często wymaga zarówno wsparcia ekonomicznego, jak 
i społecznego oraz psychologicznego. W ramach realizacji projektu 
Fundacja Edukacji Nowoczesnej podejmie działania, mające na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, a także 
zapewni pomoc psychologiczną i prawno-informacyjną rodzinie tych osób.

W ramach projektu oferujemy:

1. Dla osób z niepełnosprawnościami zorganizowane zostaną warsztaty 
grupowe (4 grupy 5-osobowe: średnio 2,5h dwa razy w miesiącu) 
rozwijające ich umiejętności oraz pasje. Każda osoba będzie mogła wybrać 
spośród poniższych grup tematycznych:
• gra na instrumentach (klawisze, perkusja, gitara, instrumenty 
smyczkowe);
• nauka wokalu/emisji głosu, nauka homerecordingu;
• szkolenie wizerunkowe (praca z wizerunkiem/stresem/trening 
asertywności);
• nauka tańca (przewidziane są specjalistyczne zajęcia dla osób z 
niepełnosprawnościami ruchowymi);
• nauka języka obcego;
• szkolenie komputerowe, z obsługi smartfona, projektowania graficznego, 
obróbki zdjęć;
• zajęcia fotograficzne.

2. Dla rodziców/opiekunów prawnych oraz innych członków rodziny osób z 
niepełnosprawnością zorganizowane zostaną:
• indywidualne wsparcie z zakresu poradnictwa psychologicznego, 
społeczno-prawnego oraz technicznego (dot. m.in. przysługujących osobom 
z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom i/lub opiekunom dostępnego 
sprzętu rehabilitacyjnego, usług) w formie dyżurów. W bieżącym roku 
zostanie na nie poświęcone odpowiednio 72h, 72h i 36h;
• grupy wsparcia (średnio 2,5h w każdym miesiącu).

Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:
1. Dla osoby z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności 
oraz podpisany formularz zgłoszeniowy (skan lub wersja papierowa);
2. Dla członków rodziny lub opiekuna prawnego – orzeczenie o 
niepełnosprawności osoby spokrewnionej oraz podpisany formularz 
zgłoszeniowy (skan lub wersja papierowa).

Projekt jest skierowany do:
1. Osób z niepełnosprawnościami, które nie są uczestnikami warsztatów 
terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych placówek 
wsparcia oraz nie są mieszkańcami domu pomocy społecznej, ani 
całodobowej placówki wsparcia.
2. Osób z niepełnosprawnościami i rodzin z gmin 
wiejskich/miejsko-wiejskich z woj. mazowieckiego.

Okres realizacji projektu: od 23.05.2022 r. do 30.11.2024 r.

Kontakt w sprawie projektu:
E-mail: p.kajstura@fen.net.pl
Tel: +48 721 107 590

Projekt finansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej.

Zespół projektu „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz rodzin z woj. mazowieckiego 2022”
Fundacja Edukacji Nowoczesnej
ul. Kochanowskiego 32/60
01-864 Warszawa

Strona główna - fen.net.pl
Fundacja Edukacji Nowoczesnej - Strona główna | Facebook

Załączniki do pobrania:

notka promocyjna- pobierz

Formularz zgłoszeniowy członka rodziny osoby z niepełnosprawnością- pobierz

Formularz zgłoszeniowy osoby z niepełnosprawnością- pobierz