Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 19 września 2023r. w ramach współpracy z Fundacją Promocji Kultury i Edukacji „ART-HEART” odbyło się pierwsze z cyklu spotkań w ramach Projektu pt. „Rodzina, Rozwój, Rozmowa”, skierowanego do rodzin zastępczych objętych opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. Adresatami Programu są zarówno osoby sprawujące opiekę zastępczą wraz z rodzinami, jak również dzieci i młodzież objęta pieczą zastępczą. Specjalistyczne wsparcie udzielane tej wyjątkowej grupie osób oparte jest o rzetelną analizę ich potrzeb w zakresie funkcjonowania społecznego, psychoemocjonalnego i poznawczego. 
Zarówno Pani Alicja Patalan – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jak i pracownicy działu Pieczy Zastępczej odebrali serdeczne podziękowania od rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu za możliwość skorzystania z tak bogatej oferty wykwalifikowanych specjalistów, udziału w grupach wsparcia, również terapeutycznej dla dzieci i młodzieży czy indywidualnych zajęciach terapeutyczno – rozwijających.
Dziękujemy rodzinom za aktywny udział w spotkaniu oraz naszym drogim koleżankom z Fundacji „ART-HEART” Dorocie Polewaczyk, Julicie Polewaczyk-Polak oraz Kamili Krysiak za profesjonalne wsparcie. 

   0ce4d257-8e0e-4bea-9813-b32fa9ed9045.jpeg

  6dfeed07-2a85-4b18-9455-0e9678122fa0.jpeg

            56a9cfd1-75bf-45f1-b04c-7a4b3cfc2594.jpeg

aa74d255-3843-4fd6-b6cf-07dd8bbef2e0.jpeg

 

        6fc94384-b11b-4ea9-bf23-58eca72d3554.jpeg

2c8d74d6-388c-4c5b-a9ed-4d2576765649.jpeg

c297df03-c556-4ee2-9bd4-cc3b68936760.jpeg

85072477-5679-4c37-975d-b69be53d1374.jpeg

81525d83-c2dc-478d-8d76-b98cb23b24d4.jpeg

69aa860e-5383-4589-847d-775481b0a3ca.jpeg