Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Dnia 20.04.2023 r. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku uczestniczyli w projekcie pn. „Wypalenie zawodowe” zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Ciechanowie we współpracy z Fundacją EY. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, za przekazanie specjalistycznej wiedzy oraz za miłą atmosferę, dzięki której spędzony wspólnie czas był nie tylko pracą, ale i ogromną przyjemnością. 

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób i biuro

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, sekretarzyk i biuro

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, sekretarzyk i biuro

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie uczą się i sekretarzyk

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, biuro i bufet

Może być zdjęciem przedstawiającym baner, plakat i tekst „FUNDACA แบ U NDACJAEY FUNDAGJAEY 'IE NIE FUNDACJAEY ENIE wwska rawska Zbrzeska ZENIE FUNDAGJA EY Pani Ewelina Kuźba R. ugańska 0.04.2023 ENIU ZENIE FUNDA DNIA UDZIAŁ w SZKOLENIU Rodzinie zinie BRAŁA Pomocy projektu Centrum ramach koordynatorów Powiatowe zFundacja…E ENIU Alkicwiez tkiewicz zorganizowane "Wypalenie przez okne ompetencji Szkolenie Ciechanowie we „Zrozumieć współpracy faselten w celu zachowania pieczy zastępczej KAZIMIERZ AZIMIERZZDZIERŁ PROWA ADZĄCY ZDZIERŁO omocy Rodzinie lach projektu rdynatorów prów zy Rodzinie rojektu nach Pomocy projektu Rodzinie rdynatorów EBŁO RODZINIE mach Pomocy rdynatorów projektu Rodzinie”