Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

WAŻNE! Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać
to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od Wojewódzkiego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Od czego zacząć?

1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Świadczenie przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Komu przysługuje świadczenie
Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które m.in.: ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce oraz otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów. Świadczenie będzie przysługiwać bez względu na dochód, będzie zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie mogło zostać zajęte przez komornika.

Jak uzyskać świadczenie wspierające
Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, będzie musiała złożyć do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Aby mogła się ona ubiegać o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie:
•    orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
•    orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS,
•    orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie
do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.
WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

Pod numerem telefonu 22 245-61-00 osoby zainteresowane mogą uzyskać informację zarówno na temat wydawanych przez wojewódzkie zespoły decyzji o potrzebie wsparcia,
jak i na temat  świadczenia wspierającego.
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00  

Poniżej udostępniamy link do strony Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Warszawie, gdzie zostały udostępnione wnioski
 Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

lub w sekretariacie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku ul. 3 Maja 20

ADRES  KORESPONDENCYJNY  DO  PRZESŁANIA  WNIOSKÓW

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
PL. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa