Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

   W dniu 19 maja 2023 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie prowadzone przez Pana Marcina Lewińskiego z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.                W spotkaniu uczestniczyli kierownicy oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu pułtuskiego, tematyka dyskusji obejmowała wprowadzenie do problematyki deinstytucjonalizacji oraz tworzenie i znaczenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji.
Omawiany temat usług społecznych jest ważny z punktu widzenia coraz większej potrzeby podzielenia się odpowiedzialnością za realizację zadań społecznych na szczeblach lokalnych z różnymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej, a także z podmiotami wyznaniowymi oraz sektorem nieformalnym, w ramach których można rozwijać szereg usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, wspierających i innych. 
Jest to również nurt ogólnoeuropejski w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. 

20230519_101513.jpg

20230519_101522-1.jpg