Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji projektu „Wybierz samodzielność 2021”, dofinansowanym ze środków PFRON

Oferujemy:

 • konsultacje psychologiczne/ terapeutyczne
 • orientację przestrzenną i/lub czynności życia codziennego – zajęcia indywidualne
 • Kurs komputerowy na poziomie podstawowym – zajęcia grupowe. Zajęcia częściowo odpłatne. Udział w całym kursie (20 godzin) kosztuje 60zł. Dla 3 osób z odległych części województwa mazowieckiego zorganizujemy kurs wraz z zakwaterowaniem.
 • kurs komputerowy dla średniozaawansowanych – zajęcia indywidualne, częściowo odpłatne. Udział w kursie (30 godzin) kosztuje 110zł
 • Kurs języka angielskiego – 2 grupy – poziom podstawowy i średniozaawansowany (po 6 osób w każdej z grup).
 • warsztaty ze stylizacji – indywidualne i grupowe zajęcia ze stylistą i tyflopedagogiem.
 • warsztaty kulinarne i czynności życia codziennego
 • wsparcie techniczne – pomoc w aktualizacji oprogramowania, doradztwo techniczne itp.
 • asystent –, będą uczestnicy będą mogli skorzystać z wsparcia asystenta. Zasady skorzystania z tej formy wsparcia będą omówione w Regulaminie.

Z uwagi na sytuacje epidemiczną przewidujemy prowadzenie niektórych zajęć w formie zdalnej. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Ostateczny sposób prowadzenia zajęć będzie zależał od sytuacji w momencie ich rozpoczęcia.

Kogo zapraszamy do projektu?

 • osoby niewidome lub słabowidzące z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
 • Osoby pełnoletnie
 • Mieszkańców województwa mazowieckiego
 • Osoby, które w terminie od 01.04.2020 nie biorą udziału w zajęciach tego samego typu w ramach innego projektu, dofinansowanego przez PFRON.

Co zrobić, by zgłosić się do projektu?

 1. Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie, który znajduje się na stronie fundacji.
 2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do fundacji.
 3. Dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności – skan lub kserokopię.

Osoby ubiegające się o udział w kursie komputerowym dla średniozaawansowanych są zobowiązane do wypełnienia ankiety określającej poziom umiejętności.

Wypełnione i podpisane własnoręcznie dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do fundacji osobiście lub tradycyjną pocztą adres Fundacja Vis Maior Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 10 02-366 Warszawa .

Z uwagi na obecną sytuację osoby, chcące dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe osobiście są proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się.

Rekrutacja ma charakter ciągły i będzie prowadzona do wyczerpania miejsc.

Jeśli to możliwe, prosimy również o przesłanie drogą elektroniczną zgłoszeń zapisanych w Wordzie na adres m.raczynska@fundacjavismaior.pl.

Osoba, która dokona zgłoszenia telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną i zostanie zakwalifikowana do projektu, będzie zobowiązana do dostarczenia do fundacji podpisanych formularzy zgłoszeniowych.

Dostarczenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane o wynikach rekrutacji.

W oparciu o analizę informacji zawartych w dokumentach zgłoszeniowych poszczególnych osób, zastrzegamy sobie prawo doboru instruktorów do kursantów.

Formularze zgłoszeniowe oraz informacje o projekcie są dostępne na stronie fundacji

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt .
tel. 22 370 28 75
e-mail: m.raczynska@fundacjavismaior.pl

Magdalena Raczyńska
Koordynator projektu