Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

W dniu 20 kwietnia, w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, odbył się XI Powiatowy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem  przeglądu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.
Przybyłych do sali pułtuskiego Kina „Narew” – zaproszonych gości oraz podopiecznych powiatowych jednostek pomocy społecznej, dyrektorów i pracowników – powitała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku Pani Joanna Sobiecka.
Głos zabrała również Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak, która podziękowała za wkład i zaangażowanie w przygotowanie tego ważnego dla Samorządu Powiatu Pułtuskiego przedsięwzięcia. Na ręce wicestarosty słowa uznania i podziękowania złożyły przedstawicielki Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Beata Noceń oraz Anna Tyszka, a także, w imieniu Burmistrza Miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Beata Gemza.
Na scenie zaprezentowali się wspaniali artyści, podopieczni powiatowych jednostek pomocy społecznej – DSP-ów w Pułtusku, Obrytem, Ołdakach, Środowiskowego Domu Samopomocy, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie. Występujący zachwycili zgromadzoną publiczność swoimi talentami wokalnymi, aktorskimi i recytatorskimi. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
W ramach XI Powiatowego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych zorganizowano Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Wiosna bez barier”. Laureaci, z rąk wicestarosty Beaty Jóźwiak i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku Joanny Sobieckiej, otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy i upominki. Prace fotograficzne uczestników konkursu oceniała komisja w składzie: dyrektor PCPR Joanna Sobiecka, dyrektor MCKiS w Pułtusku Izabela Sosnowicz - Ptak oraz redaktor Pułtuskiej Gazety Powiatowej Grzegorz Gerek.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce Katarzyna Oleksy – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku
II miejsce Jarosław Ochman – Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku
III miejsce Krystyna Szczypińska – Senior VIGOR w Pułtusku

Wyróżnienia otrzymali:
Alan Rychcik SOSW Pułtusk
Sebastian Prusinowski SOSW Pułtusk
Krzysztof Karczewski Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Przeglądowi towarzyszyła Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Piękne prace w wykonaniu podopiecznych powiatowych jednostek można było podziwiać w holu Kina „Narew”.
Czwartkowe wydarzenie zakończyło wręczenie podziękowań, wspólna pamiątkowa fotografia oraz słodki poczęstunek.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku bardzo serdecznie dziękuję wszystkim obecnym i  współorganizatorom za okazaną życzliwość oraz daleko idącą pomoc w realizacji XI Powiatowego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Państwa pomysłowość i wsparcie oraz ciężka praca pozwoliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie uroczystości. Specjalne podziękowania składamy także Pani Izabeli Sosnowicz – Ptak wraz z pracownikami za udostępnienie MCKiS oraz okazaną pomoc.
Bardzo serdecznie dziękuję również szkołom ponadpodstawowym i jednostkom pomocy społecznej Powiatu Pułtuskiego za tak liczny udział w Powiatowym Konkursie Fotograficznym pn. „Wiosna bez barier”. Cieszy nas, że wzbudził on tak ogromne zainteresowanie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że reprezentowały one bardzo wysoki poziom artystyczny. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

342525115_631935134935185_1510539682471252924_n.jpg

342812096_774594934282316_6730411150582928856_n.jpg

342819325_5847458192049864_6842092732864516261_n.jpg

342827189_742344214054838_2840085190559747156_n.jpg

342865181_210101078427239_5554210740002225987_n.jpg

342772274_1621949874992008_5702850525536281913_n.jpg

342826210_1592684241199593_2385778758778108690_n.jpg

342821488_636330508339641_5937851598218566057_n.jpg

342822266_1305011620109432_5860082908685754563_n.jpg

342795449_619489886373608_5988413907331120877_n.jpg

342816560_618404880212205_3773343103265015322_n.jpg

342814470_963271398191232_4210527465187861263_n.jpg

342819410_598801438846991_5539889184174501457_n.jpg

342740693_251130677376198_7778392033090253433_n.jpg

342822266_1305011620109432_5860082908685754563_n-1.jpg

342824403_1693101701136406_1633965269845183960_n.jpg

342843819_778328376888478_6601656579642971924_n.jpg

342812065_1555915298150913_5093214636996274062_n.jpg

342812294_561538762629047_4335136331481195278_n.jpg

342769421_183298591246138_5787920372612683973_n.jpg

342789464_162768739751748_2804331880671183167_n.jpg

342838903_3547144835564005_1012455236035108388_n.jpg

342821877_176445335333359_4635269904669774553_n.jpg

342812416_1761210407628940_7448157123315197552_n.jpg

342797300_539185101741560_4273948187004683801_n.jpg

342493140_1160366721275498_3154906007047329923_n.jpg

342797300_539185101741560_4273948187004683801_n-1.jpg

342821933_775072207275616_2761550561442021555_n.jpg

342816560_618404880212205_3773343103265015322_n-1.jpg

342816560_1349733785602060_5519485387033234898_n.jpg

342835023_146826024824200_6185705253918107589_n.jpg

342807405_640545077887281_4519270894870443171_n.jpg

342810452_140111702226743_8166460504978420059_n.jpg

342811421_620786429907946_3961751399181447673_n.jpg

342816441_239568602069342_7284583780187872595_n.jpg

342819396_898061658125345_1674272968717644766_n.jpg

342822282_189549817231278_4689152229929924431_n.jpg

342833555_1987548294923702_8165684839458358114_n.jpg

Opublikowane zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Dominika Gregajtys