Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Wydział Programów Społecznych MCPS zaprasza do zapoznania się z publikacją autorstwa dr Ewy Odachowskiej-Rogalskiej "Poradnik dla instytucji wspierających i osób zagrożonych przemocą". Dokument został wydany w 2021 roku, a następnie zaktualizowany w 2023 roku, w celu poszerzenia wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego, na temat przemocy domowej. 

Publikacja powstała w oparciu o Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-25 i zawiera podstawowe informacje, niezbędne do rozpoznania zjawiska przemocy oraz strategii i miejsc poszukiwania pomocy. Ujęta w nim została perspektywa dotycząca zarówno ofiar, jak i sprawców. - pobierz