Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

     

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

składamy Państwu gorące podziękowania za opiekę,

jaką sprawujecie nad

powierzonymi Wam dziećmi.

Doceniamy Wasz trud włożony w wychowanie,

cierpliwość i dobre serce.

Niech wszystkie wartościowe rady,

które przekazaliście swoim wychowankom,

będą dla nich źródłem siły i mądrości.

Życzymy Państwu wielu radosnych chwil

i inspiracji w dalszej pracy

na rzecz dobra dzieci.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Pułtusku wraz z Pracownikami

       image.png