Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

„Podaruj swój dom – zostań rodziną zastępczą”, to hasło lokalnej kampanii społecznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, której inauguracja miała miejsce 29 maja b.r. podczas uroczystości z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Kampania PCPR obejmuje szereg działań skierowanych do lokalnej społeczności, w celu rozpropagowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz wzmocnienia jej ważnej roli. Zamierzamy dotrzeć m.in. do szkół, jednostek pomocy społecznej, osób fizycznych, a także lokalnych podmiotów  działających na rzecz wsparcia rodzin – oświadczyła dyrektor Centrum – Alicja Patalan. 
Powiat Pułtuski dba o to, żeby dzieci pozbawione właściwej opieki ze strony rodziców naturalnych, w sytuacjach kryzysowych znalazły jak najbardziej fachową opiekę, szczególnie w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 
Kluczowym aspektem rodzicielstwa zastępczego jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego domu, ale także otoczenie ich miłością, troską, wsparciem i poczuciem stabilizacji. Każde dziecko zasługuje na szczęście, potrzebuje dostrzeżenia jego potrzeb, uwagi, poświęcenia czasu, zainteresowania przeżywanymi emocjami, docenienia, a także poczucia bycia dla kogoś po prostu ważnym. Niezwykle istotnym zadaniem rodzica zastępczego jest zauważenie potencjału przyjmowanego do domu dziecka, bazowanie na jego mocnych stronach, pomoc w realizowaniu jego roli w społeczeństwie i rozbudzeniu wiary we własne możliwości.

Radość i poczucie misji ! 
Piecza zastępcza stanowi podstawę i stabilny fundament systemu całodobowej opieki zastępczej dla dzieci niemogących dłużej przebywać pod opieką biologicznych rodzin. Warto przy tym zaznaczyć, że głównym założeniem pieczy zastępczej jest jej tymczasowy charakter, gdy zachodzi jednak potrzeba, z uwagi na dobro dziecka, może ono pozostać w pieczy tak długo jak jest to potrzebne. Powrót do rodziny biologicznej to największy możliwy do osiągnięcia sukces, dlatego wszyscy pracujemy dla dobra dzieci.
Każda osoba zgłaszająca się do pełnienia funkcji rodziny zastępczej musi mieć w sobie zakodowany element misyjności w podejściu do tej szczególnej roli. 
Wszystkich zainteresowanych podjęciem tego niezwykłego wyzwania zapewniamy o wsparciu pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, którzy umożliwią dostęp do niezbędnego wsparcia specjalistycznego oraz pomogą przejść przez proces kwalifikacyjny. 
Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas najważniejsze - dlatego rozpoczynamy działania, które mają zwiększyć zainteresowanie mieszkańców powiatu pułtuskiego rodzicielstwem zastępczym.
W kolejnym artykule przybliżymy Państwu rodzaje rodzin zastępczych, ich specyfikę oraz przysługujące im świadczenia, w tym również pieniężne. Postaramy się odpowiedzieć także na najczęściej zadawane pytania. Szczegóły już wkrótce. 
    Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu w siedzibie PCPR przy ul. 3 maja 20 w Pułtusku lub pod nr tel. 23 692 54 83. 

       pcpr_baner_4-1.jpg