Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - rusza nabór wniosków do przyszłorocznych edycji programów Opieka wytchnieniowa oraz Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego. To ważna pomoc zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzin. Samorządy na złożenie wniosków na środki finansowe mają czas do 10 listopada br.

Opieka wytchnieniowa w 2023 r.
Program Opieka wytchnieniowa to ważne wsparcie przede wszystkim dla opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnościami. Możliwość doraźnego pozostawienia podopiecznego w dobrych rękach to dla nich szansa np. na załatwienie własnych spraw lub po prostu odpoczynek. 
Gminy lub powiaty zainteresowane dołączeniem do programu powinny złożyć wniosek do właściwego wojewody w terminie do 10 listopada 2022r. Następnie wojewoda sporządza wniosek na środki finansowe w ramach programu – wraz z listą rekomendowanych wniosków – i przekazuje je do MRiPS do 25 listopada. Ostateczna lista dofinansowanych wniosków będzie znana w pierwszej połowie grudnia.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023
Do najważniejszych zadań asystentów osobistych należy wsparcie osób z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach, towarzyszenie im w wyjściach, zarówno do lekarza czy urzędu, jak i kina czy na zakupy.
Podobnie jak w przypadku programu Opieka wytchnieniowa, samorządy na złożenie wniosków na środki finansowe mają czas do 10 listopada br. Analogicznie do 25 listopada br. wojewoda przekazuje do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej listę rekomendowanych wniosków, która – po weryfikacji i zatwierdzeniu – zostanie opublikowana do 9 grudnia br.

                                                        image.png