Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Uprzejmie informujemy, że 1 grudnia 2021r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, Edycja 2022, na najlepsze projekty polegające na wspieraniu tworzenia ośrodków wsparcia "Senior+", tj. Dziennych Domów "Senior+" i Klubów "Senior+" oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących ośrodków utworzonych w ramach programu.

Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez wsparcie osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej m.in. w zakresie korzystania z oferty aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej- w zależności od stwierdzonych potrzeb.

Szczegóły informacji zawarte są w piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Wydziału Polityki Społecznej)- pobierz

Złożenie wniosku odbywa się za pośrednictwem generatora obsługi dotacji na stronie internetowej: Generator Obsługi Dotacji - Zaloguj się (mrips.gov.pl)