Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Ogłoszenie o naborze członków Komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzchnie w 2022r. realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.