Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

                                         Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej- wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna- ogłosiło dwa niezwykle ważne społecznie konkursy:                                                          Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek oraz Mazowiecki Gentleman D.

Obie inicjatywy mają ogromne zanczenie w promowaniu aktywnych, odważnych i ambitnych osób z niepełnosprawnościami, a także w przełamywaniu stereotypu ukazującego te osoby jako skazane na bezradność. Przede wszystkim zaś oba konkursy pozwalają docenić tych, którzy swoją postawą pokazują, że ich słabości mogą stać się ich siłą i nowymi możliwościami.

Celem obu konkursów jest uhonorowanie kobiet i mężczyzn wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promocję ich postaw. Konkursy zwiekszają świadomość społeczną na temat wkładu osób z niepełnosprawnościami w rozwój gospodarczy i społeczny Mazowsza.

Co ważne - kandydatki i kandydaci do konkursu mogą zostać zgłaszani m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, ale także organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kulturalne, jak i przez osoby fizyczne z terenu województwa mazowieckiego. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: www.mcps.com.pl.