Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Towarzystwo Nasz Dom uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych z terenu woj. mazowieckiego w ramach projektu PORT Mazowsze - punktu specjalistycznego wpracia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Projekt działa w systemie on- line, w związku z tym, dostępny jest dla mazowieckich rodzin bez względu na miejsce zamieszkania.

Zaprasza do skorzystania z grupowych form pomocy (superwizja, grupa wsparcia, edukacja), jak i z form pomocy idywidualnej i rodzinnej.

Istnieje również możliwość odbycia szkolenia: Pomoc terapeutyczna dla rodzin adopcyjnych i zastępczych oczami praktyków- 5 lat doświadczeń PORT Mazowsze.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

www.towarzystwonaszdom.pl/port-mazowsze/
www.wrodziniecieplej.pl

Osoba do kontaktu:

Kamila Bednarczyk

+48 531 018 155