Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. zwiększył się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2022r.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w 2022 r. w wysokości 4 571,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w 2022 r. w wysokości 4 380,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w 2022 r. w wysokości 5 044,00 zł ( słownie: pięć tysięcy czterdzieci cztery złote).