Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie informuje o funkcjonujących podmiotach i organizacjach świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową na terenie województwa mazowieckiego.

Baza danych dotycząca jednostek jest dostępna na stronie internetowej  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.pl (www.gov.pl) w zakładce: Co robimy/Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy domowej/Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą domową.