Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 mln zł.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować. ► Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku zachęca wszystkie osoby uprawnione do skorzystania z tej formy wsparcia, jako szansy dla osób z niepełnosprawnościami na bardziej aktywne i niezależne życie. 

Zainteresowanych usługami asystencji osobistej, zarówno adresatów Programu, jak i osoby spełniające wymogi formalne do pełnienia funkcji asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, do kontaktu z tut. Centrum.

Informacji udzielamy pod nr. tel.: (23) 692 54 83
 

                                                                   image.png