Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

image-2.pngimage-1.pngimage-3.png

 

 

image-4.png

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku zaprasza do składania

wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych w ramach programu ,,Aktywny Samorząd”.

 

Jednostką realizującą program w imieniu powiatu jest

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Pułtusku. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

 

Terminy naboru wniosków:

Moduł I 
– w formie papierowej: od 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
–  w formie elektronicznej za pośrednictwem SOW: od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Moduł II 
– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022:
– w formie papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem SOW: od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. 
– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023:
– w formie papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem SOW od 1 września do 10 października 2022 r.