Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

dzien_inwalidy.png

19 marca – Międzynarodowy Dzień Inwalidów 
Dzięki dostępnym instrumentom wsparcia w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, osoby z niepełnosprawnościami mogą być niezależne w niemalże każdej sferze życia. Mają również zapewnione funkcjonowanie w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Pułtuskiego w 2022 roku skorzystali z wielu form wsparcia, które są dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
- uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych – 104 osoby (161 911 zł);
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 10 osób (21 897 zł);
- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 93 osoby (141 820 zł);
- likwidacja barier architektonicznych – 9 osób (57 546 zł);
- likwidacja barier w komunikowaniu się – 75 osób (220 119 zł);
- likwidacja barier technicznych – 2 osoby (13 224 zł);
- usługa tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
Ponadto dla osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku i stopniu niepełnosprawności Powiat Pułtuski oferuje wsparcie w postaci :
- uczestnictwa w formie pobytu dziennego i całodobowego (okresowego) w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Pułtusku,
- zajęciach dziennych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku,
- uczestnictwa z warsztatach terapii zajęciowej prowadzonej przez WTZ w Świeszewie (gmina Świercze).
Atrakcyjną formą wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami jest Program PFRON pn. „Aktywny Samorząd 2023”. Program oferuje wsparcie w takich obszarach jak:
- likwidacja bariery transportowej,
- likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,
- likwidacja barier w poruszaniu się, 
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,
- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Wnioski o dofinansowanie można składać już od 1 marca 2023r. bez wychodzenia z domu, kolejek i bez barier przez Internet za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).