Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Programy Informacje
 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim na lata 2016 – 2020 (Załącznik do Uchwały Nr XIV/80/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2016r.) – pobierz
STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM NA LATA 2015 – 2022 –pobierz
[UCHWAŁA NR IV/26/2015 W SPRAWIE PRZYJĘCIA STRATEGII ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM NA LATA 2015 – 2022]
Załącznik do uchwały cz.1 – pobierz
Załącznik do uchwały cz.2 – pobierz
POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM NA LATA 2015-2022 – pobierz
[UCHWAŁA NR IV/27/2015 Z DNIA 12 LUTEGO 2015R. WSPRAWIE PRZYJĘCIA POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM NA LATA 2015-2022]
Załącznik do uchwały – pobierz
POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM na lata 2007-2014 
[Załącznik do Uchwały nr XI/81/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 października 2007r.]
POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE PUŁTUSKIM NA LATA 2011-2015 
[Załącznik do Uchwały Nr X/44/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2011r.]
POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007 – 2014 
[Załącznik do uchwały nr XI/82/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 października 2007r.]
PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO POWIATU PUŁTUSKIEGO NA LATA 2011 – 2015 
[Załącznik do Uchwały XVII/77/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r.]