Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Kadra

 Kadra


   Dyrektor:
   Alicja Patalan

    Pracownicy:
Justyna Szczepanik – główny księgowy
Marta Moroza – kierownik działu pomocy społecznej
Klaudia Piątek inspektor
Katarzyna Słowikowska – samodzielny referent
Justyna Pawłowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Anna Balcerzak – pracownik socjalny
Natalia Stańkowska – referent
Joanna Czarnecka – referent
Marta Łaszczych – pracownik socjalny
Beata Sekutowicz – inspektor
Olga Turek – starszy referent
Natalia Wydra Stępnowska – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Anna Tadajewska – referent
Natalia Miłoszewska – referent
Wiktoria Zalewska – pomoc administracyjna
Anna Frejlich – przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Pułtusku
Hanna Zacharska – sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  o Niepełnosprawności w Pułtusku
Sylwia Rzepkowska - inspektor