Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Kadra

Kadra
 

Dyrektor: 

Joanna Sobiecka
 

Pracownicy:

 

Justyna Szczepanik- Główny księgowy
Klaudia Piątek- Inspektor
Katarzyna Słowikowska- Samodzielny referent
Marta Moroza- Kierwonik Działu Pomocy Społecznej
Justyna Pawłowska- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Iza Górzyńska- Pracownik socjalny
Anna Balcerzak- Pracownik socjalny
Natalia Purzycka- Referent
Joanna Czarnecka- Aspirant pracy socjalnej

Marta Łaszczych- Pracownik socjalny
Beata Sekutowicz- Starszy referent
Olga Turek- Starszy referent
Natalia Wydra- Stępnowska- Referent
Katarzyna Jadacka- Aspirant pracy socjalnej
Anna Tadajewska- Aspirant pracy socjalnej
Natalia Miłoszewska- Pomoc administracyjna
Anna Frejlich- Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku
Hanna Zacharska- Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku
Sylwia Rzepkowska- Inspektor