Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Kadra

Kadra
 

Dyrektor: 

Joanna Sobiecka
 

Pracownicy:

Justyna Szczepanik- Główny księgowy
Klaudia Piątek- Inspektor
Katarzyna Słowikowska- Samodzielny referent
Marta Moroza- Kierownik Działu Pomocy Społecznej
Justyna Pawłowska- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Anna Balcerzak- Pracownik socjalny
Natalia Stańkowska- Referent
                                                                                                                                   Joanna Czarnecka- Referent                                                                                                                         

Marta Łaszczych- Pracownik socjalny
Beata Sekutowicz- Inspektor
Olga Turek- Starszy referent
Natalia Wydra- Stępnowska- młodszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Katarzyna Jadacka- Aspirant pracy socjalnej
Anna Tadajewska- Referent
                                                                                                                   Natalia Miłoszewska- Pomoc administracyjna                                                                                                       

       Wiktoria Zalewska - Pomoc administracyjna
Anna Frejlich- Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku
Hanna Zacharska- Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku
Sylwia Rzepkowska- Inspektor