Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Wniosek o zapewnienie dostępności

Instrukcja wypełniania

 

Wypełnij ten wniosek, jeżeli potrzebujesz zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Podmiot publiczny ustali Twoje prawo do żądania dostępności i je zrealizuje lub zapewni dostęp alternatywny.

 
  1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI wyraźnym pismem.
  2. Pola wyboru zaznacz znakiem X.
  3. Wypełnij pola obowiązkowe zaznaczone *.
  4. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie.
  5. Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń na infolinię: 22 581 84 10.

 

Podmiot objęty wnioskiem

Wpisz dane w polach poniżej.

Nazwa

 

Ulica, numer domu i lokalu

 

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Państwo

 

     

 

Dane wnioskodawcy

Wpisz dane w polach poniżej.

Imię*

 

Nazwisko*

 

Ulica, numer domu i lokalu

 

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Państwo

 

Numer telefonu

 

Adres e-mail

 

 

Zakres wniosku

  1. Jako barierę w dostępności wskazuję:*

Napisz, dlaczego jest Ci trudno skorzystać z podmiotu publicznego. Możesz wskazać kilka barier. Jeżeli w polu jest zbyt mało miejsca, dodaj opis jako załącznik wniosku.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Potrzebuję zapewnienia dostępności, żeby:*

Napisz, dlaczego potrzebujesz zapewnienia przez podmiot publiczny dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Proszę o zapewnienie dostępności poprzez:

Wypełnij jeżeli chcesz, żeby podmiot publiczny zapewnił dostępność w określony sposób.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

W polu wyboru obok Twojego statusu wstaw znak X.

Jeśli posiadasz, załącz do wniosku dokument potwierdzający Twój status.

Wybór

Mój status

 

 

 

Osoba ze szczególnymi potrzebami

 

 

Przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami

         

Sposób kontaktu*

Wstaw znak X w polu wyboru, aby wskazać jak mamy się z Tobą kontaktować w sprawie wniosku .

Wybór

Sposób kontaktu

 

 

 

Listownie na adres wskazany we wniosku

 

 

Elektronicznie, poprzez konto ePUAP

 

 

Elektronicznie, na adres email

 

 

Inny, napisz jaki:

         

Załączniki

Napisz, ile dokumentów załączasz.

Liczba dokumentów:

Data i podpis

 

                    Data

Format dd-mm-rrrr

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI- pobierz