Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Skarga na brak dostępności

Instrukcja wypełniania

 

Podmiot publiczny nie zapewnił dostępności na Twój wniosek?

Wypełnij ten formularz, żeby złożyć skargę na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej podmiotu publicznego.

 
  1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI wyraźnym pismem.
  2. Pola wyboru zaznacz znakiem X.
  3. Wypełnij pola obowiązkowe zaznaczone *.
  4. Podaj adres do korespondencji w tej sprawie.
  5. Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń na infolinię PFRON: 22 581 84 10.

 

Dane osoby składającej skargę

Wpisz dane w polach poniżej.

Imię*

 

 

Nazwisko*

 

 

Ulica, numer domu i lokalu

 

 

Kod pocztowy

 

 

Miejscowość

 

 

Państwo

 

 

Numer telefonu

 

 

Adres email

 

 

       

 

Dane skarżonego podmiotu

Wpisz dane w polach poniżej.

Nazwa

 

 

Ulica, numer domu i lokalu

 

 

Kod pocztowy

 

 

Miejscowość

 

 

Państwo

 

 

       

Zakres skargi

Jeśli załączasz kopię wniosku o zapewnienie dostępności, nie musisz wypełniać punktów 1,2 i 3.

  1. Jako barierę w dostępności wskazuję:*

Napisz, dlaczego jest Ci trudno skorzystać z podmiotu publicznego. Możesz wskazać kilka barier. Jeżeli w polu jest zbyt mało miejsca, dodaj opis jako załącznik skargi.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Potrzebuję zapewnienia dostępności, żeby:*

Napisz, dlaczego potrzebujesz zapewnienia przez podmiot publiczny dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Proszę o zapewnienie dostępności poprzez:

Wypełnij jeżeli chcesz, żeby podmiot publiczny zapewnił dostępność w określony sposób.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób kontaktu*

Wstaw znak X w polu wyboru, aby wskazać jak mamy się z Tobą kontaktować w sprawie skargi. Jeśli załączasz kopię wniosku o zapewnienie dostępności, nie musisz wypełniać tego punktu.

Wybór

Sposób kontaktu

 

 

 

Listownie, na adres wskazany w skardze

 

 

Elektronicznie, poprzez skrzynkę ePUAP

 

 

Elektronicznie, na adres email

 

 

Inny, napisz jaki:

         

Załączniki

Napisz, ile dokumentów załączasz.

Liczba dokumentów:

Data i podpis

 

                    Data

Format dd-mm-rrrr

 

Podpis*

SKARGA NA BRAK DOSTĘPNOŚCI- pobierz

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 03-828 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań administratora. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom fizycznym, dostępne są pod adresem:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/