Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko

 

Adres do korespondencji
(pole nie jest wymagane)


 

Nazwa i adres podmiotu, do którego składasz informację 

Informacja o braku dostępności

Uprzejmie informuję o braku dostępności Państwa podmiotu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Podmiot nie spełnia wymogów dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej ponieważ:
 

Podpis (pole nie jest wymagane)

 

Podstawa prawna

Art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

INFORMACJA O BRAKU DOSTĘPNOŚCI- pobierz